SimWise

Integrert CAD-bevegelsessimulering med
analyser

IPRO Circuit

Design kretskort i El-CAD og importer som 3D-modell til IRONCAD. Elektronikk- og mekaniske designere kan samarbeide effektivt i produktutvikling.

Importer kretskort til 3D i IRONCAD

En elektronikkdesigner kan lage kretskort med tilhørende komponenter i sitt E-CAD-program. Dette kan deretter lagres i IDF-format. Denne filen kan IPRO Circuit åpne og basert på artikkelnummer på hver komponent lage 3D-geometri automatisk. Plasseringen av hver komponent på kretskortet håndteres også automatisk. Resultatet er en eksakt 3D-modell i IRONCADs miljø. Dette gjør det enkelt for den mekaniske designeren å lage innebygde, kapslinger og koblinger til elektronikken i IRONCAD. Enkel å optimalisere og unngå kollisjoner med nøyaktige avstander. Hull for montering og fester passer direkte. IPRO Circuit er ideell for utvikling som kombinerer elektronikk og mekaniske komponenter. IPRO Circuit og IRONCAD tilbyr designere modelleringsverktøy som forbedrer produktkvaliteten, reduserer prototyper og effektiviserer utviklingen.

Kom igang med IPRO Circuit

Forbedre produktutviklingen

IPRO Circuit gjør det mulig å forbedre utviklingen av elektronikk og deres kapslinger slik at de følger produktenes gjennomtenkte design, enten det er fjernkontroller, MP3-spillere, satellitt-navigatorer eller elektroniske kontrollenheter.

Kom igang med IPRO Circuit

Samspill mellom elektroniske komponenter

IPRO Circuit lar deg automatisk lage 3D-modeller fra IDF-format, skrevet med de mest populære elektriske designsystemene (ECAD).

Kom igang med IPRO Circuit