Flere program varianter for samarbeid
på samme 3D grunnlag

Utnytt CAD på tvers av organisasjonen med IronCADs 3D- og 2D CAD-programmer.
Prøv IronCAD

IronCAD™

3D og 2D design

Inovate™

3D design

Draft™

2D tegning og produksjon
fra 3D

Compose™

3D kommunikasjon og konfigurering

IRONCAD INOVATE

3D CAD-programvare utviklet for samarbeid

CAD-programvare for alle

INOVATE er ett 3D modelleringsverktøy fra IRONCAD. Den største forskjellen sammenlignet med IRONCAD er at INOVATE ikke har 2D-tegning. Noen leverer sitt design i 3D, f.eks for maskinering eller 3D-printing. INOVATE brukes f.eks ofte for å skape, importere, modifisere og administrere 3D-modeller før eksport til CAM-systemer, som ofte har mindre brukervennlighet når det gjelder 3D-modellering. INOVATE gjør 3D-modeller og design tilgjengelig for markedsførings-, salgs- og opplæringsgrupper, slik at de kan jobbe sammen og kommunisere mer effektivt. Filbehandling er enkelt tidsbesparende, konstruerer direkte i en og samme fil.
2D-underlag utarbeides f.eks i IronDraft eller IronCAD ved behov

Prøv IronCAD

Feature section

Med et radikalt dra-og-slipp 3D-miljø, leverer INOVATE uovertruffen brukervennlighet for å fremskynde konseptuell design og involvere flere interessenter i prosessen. INOVATE importerer også standard filformater – som ACIS, PARASOLID, IGES og STEP – og eksporterer til de samme filtypene slik at interessenter som bruker annen 3D CAD-programvare kan delta fullt ut i arbeidsflyter som involverer INOVATE. Bruk INOVATE TRANSLATOR til å importere originale filformater for å utvide mulighetene dine.

Prøv IronCAD

Kommunikasjon på tvers av bedriften

INOVATE gjør ofte 3D-modeller og konstruksjon og prosjektdata tilgjengelig for markedsføring, salg og opplæring i organisasjonen.
Slik kan en jobbe sammen og kommunisere mer effektivt.
Bruk INOVATE 3D CAD-programvare til å lage 3D-konsepter og -animasjoner, og eksporter deretter grunnlag til markedsføring, salg og opplæringsmateriell.
INOVATE kan f.eks også brukes til styrkeberegning og FEA analyser sammen med AMPS Multiphysics.

Prøv IronCAD