Flere program varianter for samarbeid
på samme 3D grunnlag

Utnytt CAD på tvers av organisasjonen med IronCADs 3D- og 2D CAD-programmer.
Prøv IronCAD

IronCAD™

3D og 2D design

Inovate™

3D design

Draft™

2D tegning og produksjon
fra 3D

Compose™

3D kommunikasjon og konfigurering

IRONCAD COMPOSE

Gratis CAD-samarbeidsprogramvare for alle

3D CAD hvor som helst

IRONCAD COMPOSE er ett gratis program for deling av 3D modeller og sammenstillinger med brukere uten CAD program. Dette gir dem tilgang til 3D modellen, for evaluering, spørsmål og kommentering av ett design  generert fra ett 3D CAD-system.
Bruk IRONCAD COMPOSE til å utnytte 3D-CAD data.
Re arranger f.eks komponentene i sammenstillingen av en fabrikk, manipuler modeller eller sammenstillinger i sanntid under ett møte, og send den endrede løsningen tilbake til konstruksjonsavdelingen for videreføring. Alt for å effektivisere prosessen, bedre kommunikasjon og samhandlingen fra ide til det ferdige produktets sluttbrukere.

Prøv IronCAD

Aktivt samarbeid

Mye mer enn bare en CAD-viewer, IRONCAD COMPOSE er en kraftig CAD-samarbeidsprogramvare som bringer ikke-ingeniørinteressenter, som selgere og kunder, aktivt inn i designprosessen, slik at de kan lese CAD-data, spørre geometri, legge til kommentarer, bygge nytt sammenstillinger, og lag gjengivelser og animasjoner – alt i sanntid.

Prøv IronCAD

Modulært design i sanntid

Hvis utstyrt med en IRONCAD delekatalog, kan IRONCAD COMPOSE Configurator (et tillegg til COMPOSE) brukes av f.eks selgere til å lage design fra bedriftens modulære komponenter på salgsstedet. IRONCAD COMPOSE Configurator bevarer konstruksjonsdata, slik at salgspersonell kan dele design endringer direkte med konstruksjonspersonell for å begrense design-til-produksjon tiden. Om 3D delene i katalogen inkluderer egenskaper som pris og vekt, genereres en stykkliste (BOM) med kostnadssum på stedet.
Merk: IRONCAD COMPOSE Configurator for utarbeiding av parametriske 3D kataloger for IronCAD COMPOSE må kjøpes.

Prøv IronCAD