Flere program varianter for samarbeid
på samme 3D grunnlag

Utnytt CAD på tvers av organisasjonen med IronCADs 3D- og 2D CAD-programmer.
Prøv IronCAD

IronCAD™

3D og 2D design

Inovate™

3D design

Draft™

2D tegning og produksjon
fra 3D

Compose™

3D kommunikasjon og konfigurering

IRONCAD DRAFT

2D CAD programvare som knyttes sømløst til 3D

2D-detaljering for 3D-data

IRONCAD DRAFT er rimelig og kraftig 2D CAD, i kjent og enkelt brukergrensesnitt, med unike 3D-integrasjonsmuligheter.
Vanlig 2D CAD tegning med elementer og blokk-arkiver for bla. skjema tegning og mekanisk konstruksjon i DWG og DXF format.
Bruk IronDRAFT til å skape, detaljere og editere produksjonsunderlag, ut av IronCAD og INOVATE 3D-modeller.
Nye 3D sammenstillinger kan også skapes med samme enkle "dra og slipp" metoden fra kataloger med 3D komponenter fra IronCAD.
IronDRAFT lar deg også lage realistiske rendringer og animasjoner. Alt med samme tilgang for utveksling og samhandling med data fra de andre CAD programmene

Prøv IronCAD

Tidsbesparende delebibliotek

IRONCAD DRAFT har bibliotek som inneholder hundrevis av standard deler, med tilhørende parametriske data.
Bare dra og slipp ønskede deler inn i designmiljøet og spesifiser parametere. Deler tegninger opprettes automatisk og legges ut i standard 2D CAD tegningsmaler, og sparer utallige timer med designtid.

Prøv IronCAD

Utnytte eldre data og ekspertise

IRONCAD DRAFT importere filer fra de flest 2D CAD-programmer samtidig som den beholder tekniske data, den kan også brukes til å konvertere disse designene til 3D-kataloger slik at de kan utnyttes for fremtidige prosjekter. IRONCAD DRAFT støtter AutoCAD-kommandoer og lover en enkel læringskurve for 2D CAD-veteraner som ønsker å samarbeide med kolleger som jobber i 3D og til slutt gå over til 3D selv.

Prøv IronCAD