Flere program varianter for samarbeid
på samme 3D grunnlag

Utnytt CAD på tvers av organisasjonen med IronCADs 3D- og 2D CAD-programmer.
Prøv IronCAD

Inovate™

3D design

Draft™

2D tegning og produksjon
fra 3D

Compose™

3D kommunikasjon og konfigurering

IronCAD

Kraftig og komplett CAD-system

Enkel, dynamisk og kraftfullt

Design i IRONCAD krever bare én fil, uansett hvor kompleks den er. All data lagres i en fil, og håndteres i ett enhetlig designmiljø. Integrering av eksternt lagrede deler eller sammenstillinger etter ønske. Både del- og posisjonsdata lagres i delen, og slippes i kataloger etter "drag & drop" prinsippet. Det hele uten å måtte forlate scene-miljøet, og letter tilgang til komponenter og funksjoner. Økt gjenbruk av eksisterende deler eller sammenstillinger, da dynamiske endringer muliggjøres uten parametriske bindinger. Dette gir større frihet som øker produktiviteten og utvider nytten av 3D-dataen i hele bedriften.

Prøv IronCAD

3D design og konstruksjonskraft - uten sammenligning

IRONCAD er et 3D- og 2D-designprogram som lar deg velge mellom dynamisk, handlingsbasert og historisk modellmetodikk.
Eller modellering med konvensjonelle parametriske strukturer. Begge deler etter behov i ett og samme enkle designmiljø.
Dette muliggjør utforsking av designideer modellert dynamisk på skjermen, uten å måtte planlegge eller kartlegge konseptet på forhånd. Med IRONCAD kan designeren bruke ett verktøy for å styre hele designprosessen fra konsept til ferdig produksjon.

Prøv IronCAD

Samlet design miljø

IRONCAD`s 3D-modellering gir deg mulighet til å fokusere på design, ved å gi dem en intuitiv plattform som gjenspeiler hvordan vi samhandler med den fysiske verden.
Flytt enkelt og manipuler komponenter med det patenterte TriBall™-håndterings verktøyet, og endre form og størrelse på objekter ved å trekke i håndtak eller flater. Dra og slipp forhåndsdefinerte former eller deler inn i designscenen for en bedre og raskere designprosess.

Prøv IronCAD

IronCAD tilleggsprodukt